Плати Услуга

При проблем с продук на Микроинвест, може да се възползвате от:

Инсталация/актуализация на продукти на Микроинвест* - 10 лв. / раб. място
Дистанционен сервиз за продукти на Microinvest - 25 лв**
Отстраняване на проблем  при клиент - 30 лв**
Обучение при клиент - 50 лв
Инсталиране на MS SQL Server - 25 лв / сървър

Конвертиране на база от Access към SQL server - 50 лв / база
​Изграждане на репликация при клиента - 50 лв

Изграждане на електронен магазин eCommerce - 40 лв
Изграждане на Cyber Cаfe - 40 лв
Интегриране на Cyber Cаfe към Склад Про Light - 30 лв
Конвертиране на база към полседна версия на програмата - 50 лв
Конфигуриране на Търговска система на Микроинвест - 80 лв / търг. система

Дистанционния контрол се извършва чрез  Team Viewer. Може да го изтеглите, чрез натискане върху картинката с надпис Team Viewer.

*- При закупуване на лиценз или код за актуализация , клиентът получава безплатна инсталация.

** - При наличие на пиратски или кракнат софтуер, клиентът ще плати 5 пъти повече за услугата.

При проблем с компютъра,  може да се възползвате от:

Инсталация и настройка на Windows - 25 лв / компютър

Пълна инсталация на Windows - 50 лв / компютър
Инсталация на допълнителни програмни продукти - 5 лв /програма
Сканиране и почистване на вируси - 30 лв / компютър

Настройка на Windows за работа с електронен подпис в сайтовете на НАП и Търговски регистър - 15 лв

Забележки

  1. Всички цени са с ДДС;

  2. Цена за услугите е еднократна;

  3. Начини на плащане на услугите - по банков път.