Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно. Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

 

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:

 • Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;

 • Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;

 • Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;

 • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;

 • Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация;

 • Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута;

 • Иновативна система за on-line извличане на данни за партньори и автоматично въвеждане на информацията в потребителска номенклатура;

 • Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;

 • Възможност за бързо и гъвкаво въвеждане на многоредови операции в специализиран прозорец;

 • Множество вградени автоматизации за осчетоводяване на специфични стопански операции;

 • Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;

 • Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;

 • Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;

 • Експорт на всички справки към MS Excel; MS Word, PDF; 

 • Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;

 • Модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации за повишаване на ефективността и бързината на работа;

 • Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;

 • Екстравагантна on-line система за следене на актуални новини от сайта на НАП;

 • Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;

 • Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата;

 • Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;

 • Съвместимост с Windows 7/8/10 32-bit и 64-bit;

 • Минимална конфигурация: CPU: 1.5GHz, RAM: 1GB, HDD: 10GB, OS: Windows XP Service Pack 3

ВАЖНО! За гарантирана защита на счетоводната информация, Microinvest препоръчва използване на MicroinvestАрхиватор Pro

 

 

НОВОБъдете в облака! Microinvest предлага възможност за автоматично облачно архивиране и защита на данните, създавани и обработвани в Microinvest Делта Pro. Научете повече за новата технология тук.

© 2021 Daniel Petkov

 • Facebook Social Icon