Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на документи и сигурност при тяхното съхранение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи и др. Всички документи съдържат винаги актуални реквизити според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени, с възможност всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране. Използването на програмата позволява счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, без значение къде се намират.

 • Microinvest Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови операционни системи на Microsoft, включително Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

 • Microinvest Invoice Pro поддържа експорт на информация до счетоводните продукти на Microinvest, както и директен импорт на документи от Microinvest Склад Pro.

 

Основните предимства на Microinvest Invoice Pro са:

 • Нов инсталатор с възможност за сваляне на компонентите от Интернет;

 • Лека, компактна и напълно безплатна програма; 

 • Лесна, подредена и удобна за работа; 

 • Съвместимост с най-новите Windows системи;

 • Възможности за редакция на произволни данни в произволен период; 

 • Анулиране на документ; 

 • Работи с всички видове принтери; 

 • Създаване на обща фактура от много стокови разписки;

 • Възможност за работа по Интернет на една фирма с отдалечени офиси;

 • Гъвкава система за номерация на документи;

 • Архивиране и възстановяване на данните;

 • Конверсия на данни от Microinvest Invoice;

 • Издаване на електронна фактура (eFaktura);

 • Възможност за работа с повече от една банкови сметки;

 • Набор справки за анализ на данните;

 • Възможност за автоматично извличане на всички данни за контрагент по въведен ЕИК при активна връзка с Интернет;

 • Експорт на всички издадени документи към Microinvest Делта Pro;

 • Настройка на сметки, по които да се импортират издадените документи от различни групи стоки;

 • Модул за преглед на всички актуални новини от НАП;

 • Форма за взаимопомощ между различни потребители – Microinvest Общество;

 • Импорт на номенклатури от Microinvest Склад P

 

Microinvest Invoice Pro е помощно средство за автоматизация на Вашия бизнес. Програмата позволява лесно създаване на документи и последващото им прехвърляне и обработка в професионален счетоводен продукт. Вградената система за помощ и настройка позволява продукта да бъде настроен за всеки потребител, като в зависимост от конкретните изисквания програмата предлага адаптивни функции. 

 

Продуктът е безплатен!

 

Ако имате въпроси, предложения или нужда от помощ, вижте последните мнения и коментари на info@danistudio.net  за допълнителна информация.

© 2021 Daniel Petkov

 • Facebook Social Icon