Microinvest Делта Pro

Счетоводна система с нова архитектура, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност.

Версия: 1.01.069/19.01.2021

Цена: 149 €                     Месечен aбонамент SUB 9.90  €

Microinvest ТРЗ и ЛС Pro

Новаторска система за цялостна обработка и контрол на данните за персонала на фирмата.

Версия: 2.00.040/01.03.2021

Цена: 149 €                 Месечен aбонамент SUB 9.90 €

Microinvest Invoice Pro

Безплатен продукт за фактуриране от ново поколение, с който може да се издават фактури, дебитни и кредитни известия, проформа фактури.

Версия: 3.00.007/23.03.2021

 

Microinvest Склад Pro *

Система за управление на търговски обекти. Софтуер за автоматизация на производствената и търговската дейност на всяка фирма.

Версия: 3.07.060/10.03.2021

Цена: 149 €                  Месечен абонамент SUB 9.90 €

Microinvest Склад Pro Light

Софтуер за работа в магазини и ресторанти. Приложението автоматизира работата на касиери, сервитьори, бармани.

Версия: 3.07.0.73/10.03.2021

Цена: 149 €                 Месечен aбонамент SUB 9.90 €

Microinvest Баркод Принтер Pro

Софтуер за създаване и разпечатване на баркод етикети, с който бързо и лесно можете да моделирате свой, уникален дизайн.

Версия: 3.07.023/19.06.2020

Цена: 79€                     Месечен aбонамент SUB 5.90 €

 

Microinvest eMenu Pro

Продуктът може да бъде използван като интерактивно електронно меню или като работно място на сервитьорите в заведения.

Версия: 3.07.020/29.04.2014

Цена: 249 €                

Microinvest Склад Pro Phone Manager   

Продуктът може да бъде използван като интерактивно електронно меню или като работно място на сервитьорите в заведения.

Версия: 3.07.102/27.07.2020

Цена: 149 €                

Microinvest Архиватор Pro   

Автоматична архивираща система за работа със сървъри, която осигурява архивиране на работната база данни и управлява създадените архиви

Версия: 4.00.101/20.05.2020

Цена: 49 €                     Месечен aбонамент SUB 2.90 €

 * Лицензионната такса за използване на сървърна база данни (MS SQL или MySQL) на Microinvest Склад Pro е в размер на 99 EUR без ДДС.
Забележка:
 •  Всички цени са без ДДС
 • Фактурата за закупените от Вас продукти, ще получите от Микроинвест ООД
 • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.
 • Всяка една от програмите може да се закупи поотделно.

 • Продуктите, закупени на абонамент (серия SUB), се активират от дата до дата. За начална дата се счита датата, на която е заплатен съответния лиценз.

 • При едногодишно предплащане на абонамент (серия SUB) клиентът получава 13 месеца период на използване на софтуера.

 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.

 • На един компютър може да се използва продукт/и само от серия Pro или само от серия SUB. Двата лиценза на една машина са взаимоизключващи се.

 • Преминаването от серия Pro към серия SUB или обратно, става чрез закупуване на нов лиценз за съответния вид лицензиране. Не е възможно връщане към предишен вариант, без да се закупи лиценз за продукта.

 • Продуктите закупени на абонамент (серия SUB) не изискват код за актуализация при инсталиране на новата версия.

 • За правилното функциониране на продуктите закупени на абонамент (серия SUB) е задължителна интернет връзка.

 • Лицензионната такса за ползване на сървърна база данни (MySQL, MS SQL) на Microinvest Склад Pro се дължи еднократно от юридическото/физическото лице, закупило един или повече лицензи за складовия софтуер. Лицензионната такса може да бъде променяна в последствие на различна от първоначално заплатената. Ако променената цена надвишава първоначалната такса, същата следва да се доплати от клиента, при непроменена стойност - не се дължи допълнителна такса, а при по-ниска такса - разликата в стойността не се възстановява.

 • Комбинацията между продукти на промоция и заместването им не е валидна за една и съща сделка.