Microinvest пакет - Fitness

Пакетът Fitness е подходящ за управление на дейностите във фитнес клубове, йога студия, SPA и плувни центрове, школи за танци, спортни зали и др. Продуктът се отличава с богата функционалност и възможност за надграждане и развитие в зависимост от текущите изисквания на бизнеса. С Microinvest Fitness ще повишите ефективността на Вашия персонал и ще подобрите обслужването на клиентите, като използвате правилния софтуерен продукт, в който може да организирате цялата информация за клиенти, партньори и персонал. 
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място:

1 x Microinvest Склад Pro
1 x Microinvest Склад Pro Light 
1 x Microinvest Fitness
1 х лиценз за работа с MSSQL база данни
1 x Хардуерен лиценз


Пакетна цена: 399 €

Microinvest пакет - Fiscal+

Пакетът Fiscal+ е подходящ за малък и/или среден търговски обект като включва всички модули, предназначени за работа в магазин или ресторант, където има инсталирани две работни места.
Пакетът включва пълна комплектация за две работни места:

1 x Microinvest Склад Pro
1 x Microinvest Склад Pro Light (Ресторант или Търговски обект)
1 x Microinvest Архиватор Pro 
1 х лиценз за работа с MSSQL база данни
2 x Хардуерен лиценз


Пакетна цена: 369 €

*Пакетът е подходящ за работа с всички версии на Windows операционна система.

Microinvest пакет - Target +

Пакетът Target+ е подходящ за малък търговски обект и включва всички модули, предназначени за работа в магазин, където има инсталиран само един компютър.
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място:

1 х Microinvest Склад Pro
1 х Microinvest Склад Pro Light 
1 х лиценз за работа с MSSQL база данни
1 х Хардуерен лиценз


Пакетна цена: 339 €

*Пакетът е подходящ за работа с всички версии на Windows операционна система.

Microinvest пакет - Account

Пакетът Account включва всички модули за организацията на счетоводната дейност на едно работно място.
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място: 
1 х Microinvest Делта Pro
1 х Microinvest ТРЗ и ЛС Pro 
1 х Хардуерен лиценз
1 х Електронна документация 

Пакетна цена: 269v€

Microinvest пакет - Complex

Пакетът Complex включва всички модули за организацията на цялостната търговска и счетоводна дейност на едно работно място.
Пакетът включва пълна комплектация за едно работно място: 
1 х Microinvest Делта Pro
1 х Microinvest ТРЗ и ЛС Pro 
1 х Microinvest Склад Pro
1 х Хардуерен лиценз

 

Пакетна цена: 329 €

Microinvest пакет - Mobile Manager (връзка с 1 бр. мобилно устройство)

Получавате мобилното устройство с безплатна инсталация на MicroinvestСклад Pro Phone и включена първоначална настройка за коректна работа с приложението.

* Устройствата от пакета биха могли да бъдат избирани от ценовата листа в сайта. Към сумата на базовия пакет се добавя разликата в цената на устройствата за всяка бройка.

* Към пакета може да се добави мобилно печатащо устройство - фискален  или нефискален принтер.

Разгледайте всички модели и цени за мобилни фискални принтери тук.

Разгледайте всички модели и цени за мобилни нефискални принтери тук.

Пакетна цена: 229 €

Microinvest пакет - Мобилен търговец – Windows Phone 8

Пакетът включва:

  • 1 р.м. х Microinvest Склад Pro

  • 1 р.м. х Microinvest Склад Pro Phone Manager (връзка с 1 бр. мобилно устройство)

  • 1 р.м. х Microinvest Архиватор Pro

  • Лиценз за работа с MSSQL база данни

  • 1 бр. х Хардуерен лиценз

  • 1 бр. х Мобилно устройство Nokia Lumia 535

* Устройствата от пакета биха могли да бъдат избирани от ценовата листа в сайта. Към сумата на базовия пакет се добавя разликата в цената на устройствата за всяка бройка.

* Към пакета може да се добави мобилно печатащо устройство - фискален  или нефискален принтер.

Разгледайте всички модели и цени за мобилни фискални принтери тук.

Разгледайте всички модели и цени за мобилни нефискални принтери тук.

Пакетна цена: 459 €

Забележки:

​* Цените са без ДДС

  • Фактура за закупените от Вас софтуерни пакети ще получите от Микроивест ООД

  • Цените са в EUR и се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащането.

© 2021 Daniel Petkov

  • Facebook Social Icon